IPR-kunskap ger styrka

Ju bättre företagsledningen, de aktiva inom produktutvecklingen och de ansvariga inom marknadsföringen är på det klara med IPR-ärenden, desto sannolikare är att företagets position inom det immaterialrättsliga området förstärks hållbart.

Utbildning – skräddarsydd enligt ditt företags behov

Vi planerar alltid vår utbildningsverksamhet enligt företag och målgrupp. På så sätt försäkrar vi oss om att utbildningen svarar mot företagets behov i varje aktuell situation. Vi beaktar också IPR-situationen inom branschen och företagets position på sitt område.

IPR-konsultation – vägledning och stöd för rutiner och beslut

Många av våra ombud har arbetserfarenhet från industrin, det vill säga insikt i immaterialrättigheternas betydelse i praktiken. Ombuden är också medvetna om vilka utmaningar ett företags IPR-ansvariga kan möta i sitt arbete. Våra experter kan vägleda och stöda dig såväl i vardagliga IPR-rutiner som i krävande immaterialrättsliga beslutssituationer. Ta kontakt, så reder vi ut hur vi bäst kan hjälpa dig och stärka ditt företags immaterialrättsliga position inom ert verksamhetsområde.

In-house IPR-expert

Hos oss kan du få en IPR-expert till ditt förfogande på ett flexibelt sätt. Tjänsten kan skräddarsys enligt ditt företags behov, t. ex. beroende av om det finns ett behov av projektbaserad IPR-assistans eller en fortgående service exempelvis ett par gånger per månad. Flera av våra ombud har erfarenhet av IPR-administration inom internationella industriföretag. En in-house IPR-expert kan till exempel:

  • utveckla företagets process för uppfinningar i arbetsförhållande, IPR-administrationsprocess eller IPR-strategi
  • ge utbildning i IPR-ärenden
  • stöda ett utvecklingsprojekt med fokus på skyddsprocesserna och undvikande av patentintrång
  • utvärdera uppfinningsanmälningar
  • organisera forum för IPR/patenteringsbeslut samt möten
  • ge råd åt arbetstagare i IPR-ärenden och uppmuntra till uppfinningsanmälningar
  • utföra patentsökningar och
  • analysera konkurrenters patent.