IPR-toiminta käyntiin

Otatko immateriaalioikeudellisia ensimetrejäsi? Olet kuullut puhuttavan IPR:ien tärkeydestä. Sinulta on kenties kysytty patenttisalkkusi vahvuudesta tai pyydetty kertomaan tuotettasi suojaavat patentti- ja tavaramerkkioikeudet tai vireillä olevat sellaiset. Olet tavalla tai toisella tiedostanut, että IPR:t ovat olennainen osa myös sinun liiketoimintaasi. Nyt on juuri oikea aika toimia!

Kartoitetaan lähtötilanteesi – riittää, että otat yhteyttä asiantuntijaamme

Ensikonsultaatio asiantuntijamme kanssa on maksuton. Tuon keskustelun tarkoituksena on käydä läpi IPR-tilanteesi liiketoiminnallisista lähtökohdista ja arvioida tarve toimenpiteille. Tämä keskustelu ei vaadi sinulta ennakkovalmistautumista. Ota rohkeasti yhteyttä – asiantuntijamme esittää oikeat kysymykset. Jos satsaus IPR:iin on liiketoimintasi edun mukaista, antaa asiantuntijamme ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä ja niiden aikataulusta.

Rakennamme menestystarinoita – IPR-toiminnan tavoitteena on liiketoimintasi kasvun tukeminen

Toimenpidesuunnitelma laaditaan aina tapauskohtaisesti juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Jos sinulta löytyy patentoitavissa oleva keksintö ja siihen liittyvä tuote on tarkoitus esitellä ”ensi viikolla” messuilla, on selvää, että kiireellisin toimenpide on laatia patenttihakemus ja saattaa se vireille ennen keksinnön julkiseksi tuloa. Myös mahdolliset tavaramerkki- ja mallisuoja-asiat kannattaa huomioida jo tässä vaiheessa.

Tilanteessa, jossa ei ole mitään akuuttia keksinnön suojaustarvetta, voidaan IPR-toiminta polkaista käyntiin laatimalla liiketoimintaasi tukeva IPR-strategia, ohjeistamalla työsuhdekeksintöjen käsittely yrityksessäsi tai järjestämällä immateriaalioikeudellista koulutusta avainhenkilöille.

Tiedosta tilanteesi IPR-laineilla – miten voit välttyä törmäyskurssilta kilpailijoidesi kanssa?

Mitä paremmin olet tietoinen toimialasi immateriaalioikeudellisesta tilanteesta, sitä tehokkaammin pystyt tekemään oikeita ratkaisuja oman liiketoimintasi osalta. Patenttimaisemakartoitus näyttää havainnollisesti, millaisia ratkaisuja kilpailijasi ovat suojanneet ja mihin he panostavat tuotekehityksessään. Tekniikan tason selvitys antaa vastaukset samoihin kysymyksiin ilman visuaalista karttamaisemaa.

Jokaisella yrityksellä on tavaramerkkioikeuksia ja monella myös mallioikeuksia. Tällaisia oikeuksia ovat mm. yrityksen nimi, tuotteen nimi, palvelun nimi, logo ja tuotteen muotoilu. Tavaramerkki tai malli on se jokin, joka erottaa yrityksen ja sen tuotteet tai palvelut muista vastaavista. On tärkeää tiedostaa ja tunnistaa niin omat kuin muidenkin alan toimijoiden tavaramerkki- ja mallioikeudet, jotta voit panostaa resurssisi oikeisiin toimenpiteisiin. Tavaramerkkitiimimme asiantuntijat auttavat sinua oikeuksiesi tunnistamisessa ja tarvittavissa ennakkotutkimuksissa ja -selvityksissä.

Suojata vai salata?

Patentoinnin perusajatuksen mukaisesti saadaksesi yksinoikeuden kieltää muita käyttämästä keksintöäsi ammattimaisesti, se tulee selittää patenttihakemuksessa siten, että alasi ammattilainen pystyisi keksinnön toteuttamaan. Tämän vuoksi keksinnön pitäminen liikesalaisuutena on toisinaan kannattava suojausvaihtoehto. Salassapidon riskinä on kuitenkin se, että joku muu voi suojata sinun keksintösi. Suojata vai salata -päätös kannattaa aina tehdä harkiten yhdessä asiantuntijamme kanssa.

Keksintöjen kartoitus -palvelumme on ketterä tapa käydä läpi käsillä olevasi projektin aikana syntyneet tuote- ja/tai menetelmäparannukset. Palvelu auttaa löytämään parannukset, jotka ovat liiketoimintasi kannalta olennaisia ja joiden suojausta IPR-oikeudellisin keinoin kannattaa harkita.