Hyödyllisyysmalli

Kielto-oikeus yksinkertaiselle keksinnölle nopealla aikataululla

Hyödyllisyysmalli antaa sinulle oikeuden kieltää muilta keksintösi teollisen käytön. Hyödyllisyysmallin voi saada nopeasti muutamassa kuukaudessa, ja se soveltuu erinomaisesti keksinnölle, joka on yksinkertainen tai jonka elinkaari on lyhyt.

Edellytyksenä uusi ja selvästi erilainen keksintö

Keksintösi on oltava uusi. Se tarkoittaa, että juuri samanlaista ratkaisua ei ole tullut tunnetuksi ennen kuin teet hakemuksen. Keksintösi on myös erottava selvästi tunnetuista ratkaisuista, eli keksinnön erikoisuus ei ole tunnetun ratkaisun aivan ilmeinen tai merkityksetön muunnos. Hyödyllisyysmallilla suojattavalta keksinnöltä ei kuitenkaan edellytetä samanlaista innovatiivista harppausta, jota edellytetään patentilla suojattavalta keksinnöltä.

Konkretia ja teknisyys keksinnön perustana

Suojattavan keksinnön on oltava tekninen ratkaisu tekniseen ongelmaan, ei esimerkiksi pelkkä muotoilullinen erikoisuus (vrt. mallisuoja) tai puhtaasti liiketoiminnallinen periaate.

Voit saada hyödyllisyysmallin vain laitteelle, tuotteelle, kemiallisten aineiden seokselle, lääkekoostumukselle tai muulle konkreettiselle ratkaisulle. Menetelmät tai abstraktit ideat eivät ole suojattavissa hyödyllisyysmallilla. On hyvä muistaa, että yksi hyödyllisyysmalli voi kohdistua vain yhteen keksintöön.

Voimassaoloaika ja muuntaminen

Hyödyllisyysmallin viralliset maksut ovat verrattain edulliset. Hakemuksen laatimisen ja vireillepanon asiamieskulut vastaavat kutakuinkin patenttihakemuksen laatimisen ja vireillepanon kuluja. Innovaatioseteli soveltuu myös hyödyllisyysmallihakemusten tekemiseen.

Hyödyllisyysmalli voidaan pitää voimassa enimmillään 10 vuotta hakemuksen tekemisestä edellyttäen, että uudistamismaksut maksetaan.

Vireillä oleva ja alle 10-vuotias patenttihakemus voidaan muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi.